VORES BETINGELSER

Betingelser ved leje af Bartender(e) & mobil-cocktailbar:

Særlig corona-betingelse: Kunder, som har bestilt efter d. 01 Januar 2021, har gratis ombooking til ny dato inden for 18 måneder, hvis forsamlingsforbuddet gør, at arrangementet ikke kan afholdes grundet begrænsning i antal tilladte deltagere.

Aftalen for leje af bartendere med mobil cocktailbar er bindende fra det tidspunkt, at kunde har udfyldt oplysningerne i bestillingsformularen, har godkendt betingelser i formularen og klikket på “gennemfør min bestilling”. Herefter modtager kunde en foreløbig bekræftelse fra BartenderBar ApS på mail.
Når kunde har klikket på “gennemfør min bestilling” frasiger kunde sig fortrydelsesret, i overensstemmelse med forbrugerombudsmandens net-tjek (Punkt 12, bilag C, §18, stk. 12).

Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure (Strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig ildsvåde, orkan, storm, ulykkestilfælde, epidemier, havari eller anden former for materielle skader), ensbetydende med at BartenderBar.dk ikke er forpligtet til at levere ydelsen såfremt der offentliggøres et ministerielt forbud for afholdelse af arrangementet. BartenderBar.dk’s betalingsbetingelser er stadigvæk gældende ved force majeur. Det påhviler BartenderBar.dk at træffe foranstaltninger, der kan sikre levering til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysning af transportmidler.

I situationer, hvor der, under leverancen, skal bæres udstyr op af trapper, vil det være kundens ansvar at foretage løfteopgaverne, medmindre andet er aftalt. BartenderBar.dk sørger altid for at flytte udstyr fra gaden og ind til stueplan. I tilfælde af at der ikke er elevator tilstede, og udstyret skal bæres op af trapper, vil denne løfteopgave altså skulle foretages af kunden, medmindre andet er aftalt. Hvis der ikke kan parkeres inden for 20 meter af lokationen, vil det være kundes ansvar at fragte udstyr og varer ind, med mindre andet er aftalt.

Betalingen foregår efter at bekræftelsen er sendt fra BartenderBar.dk til kunde. Betalingen foregår via en faktura inden afholdelse af arrangementet, med mindre andet er aftalt. Betalingen foregår i 2 rater, hvor 1. rate betales inden for 8 dage efter bekræftelsen er sendt. Den resterende del (2. rate) betales senest 10 dage før afholdelse af arrangementet.

Ved afmelding inden for de første 30 dage efter bekræftelse af aftalen, betales halvdelen af det aftalte beløb. Efter den 30. dag (dag 31) efter aftalebekræftelsen , er BartenderBar.dk berettiget til det fulde beløb. Såfremt at arrangementet afholdes inden for 30 dage efter afbestillingen er modtaget, er BartenderBar.dk berettiget til det fulde beløb. Alle aflysninger skal sendes skriftligt til kontakt@bartenderbar.dk før aflysningen er gældende.

Det kan forekomme at BartenderBar.dk’s chauffør afleverer varer og udstyr på lejer/købers festlokation før BartenderBar.dk’s bartendere er ankommet til festlokationen.

Konsumering af drikkevarer foregår udelukkende og alene i det leverancetidsrum som er aftalt mellem lejer/køber og BartenderBar.dk. Der må derfor ikke konsumeres før og efter leverancetidsrummet. Eksempelvis i tidsrummet mellem leverancens afslutningstidspunkt og afhentning og nedpakning af varer og udstyr hvor BartenderBar.dk’s personale ikke er til stede, eller ved separat levering af varer og udstyr før personalet ankommer til leverancens start.

Det er kunde/lejers ansvar at oplyse BartenderBar.dk de korrekte oplysninger vedrørende antallet af gæster. Hvis der skulle være flere drikkende gæster end det aftalte gæsteantal i bekræftelsesmailen, vil BartenderBar.dk kunne kræve betalingen for de yderligere drikkende gæster. Yderligere kan kræves betaling for ekstra gæster, grundet den øgede arbejdsomkostning for det lejede barpersonale, der under normale omstændigheder (med mindre andet er aftalt) dækker 1 bartender op til 50 gæster.

BartenderBar.dk kan ikke garantere for at løbe tør for ingredienser til de hyppigst konsumerede cocktails til arrangementet. Eksempelvis hvis der primært konsumeres 3 (eller derunder) ud af de 6 udvalgte cocktails. Ved forlængelse af bartiden på afholdelsesdagen, vil der være større risiko for at løbe tør for ingredienser.

BartenderBar.dk er berettiget til at undlade at servicere selskaber, ifald arrangøren (lejer/køber) ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af at BartenderBar.dk efter at have indfundet sig, hindres i at arbejde/servicere som aftalt, er BartenderBar.dk alligevel berettiget til fuldt honorar.

Efter bekræftelse af aftalen, må gæsteantallet maksimalt nedjusteres med 20 % af det først opgivne gæsteantal. Seneste regulering af det endelige gæsteantal, skal ske senest 14 dage før arrangementets afholdelsesdato. Såfremt at arrangementet er bekræftet med 14 dage, eller under, til afholdelsesdatoen kan gæsteantallet ikke ændres gebyrfrit.

Såfremt lejer/køber mener, at BartenderBar.dk ikke lever op til den indgåede aftale, er lejer/køber forpligtet til at kontakte BartenderBar.dk under leverancen. Dette skal ske via en opringning på telefonnummer 70444490. I tilfælde af, at lejer/køber mener at der er en misligeholdelse af den indgåede aftale, og undlader at kontakte BartenderBar.dk under leverancen, frafalder et eventuelt kompensations-gebyr. Ligeså frafalder eventuel kompensation, såfremt aftalen forlænges på selve dagen for leverancen.

Lejer/køber er erstatningsansvarlig for enhver skade der forårsages på den lejede/lånte cocktailbar, hvis dette forvoldes ved uforsvarlig adfærd af den lejede cocktailbar. Dette gælder både i ædru og alkoholiseret tilstand. Derudover er lejer/køber erstatningsansvarlig for smadrede glas på aftenen. BartenderBar har ret til at indkræve 25 kr. pr. ødelagt glas efter arrangementet. Dette gælder både ødelagte og manglende glas ved optælling efterfølgende.

BartenderBar.dk er ikke erstatningsansvarlig over for skader, plamager eller mærker på gulve eller vægge. BartenderBar.dk anbefaler at man tildækker gulve og/eller skrøbelige overflader med underlag, så baren, varer og medbragt udstyr placeres på underlag. Vær opmærksom på at de medbragte is tønder kan udskille kondens, og derfor anbefaler vi at tønderne placeres på underlag eller væk fra skrøbelige overflader. BartenderBar.dk er ikke erstatningsansvarlig i henhold til aftale ved brand, vandskade eller funktionssvigt til arrangementet.

BartenderBar.dk er ikke forpligtet til at foretage reparation eller udskiftning af det lejede materiale i lejeperioden, såfremt at skader skulle forårsages af lejer/køber.

book dj med god musik til fest

SE VORES KATALOG

BEREGN DIN PRIS

DJ til bryllup